TechnickáZnalost专利权AVýVOJEVýRobkuProvysokoryChlostníJehlovýTkacíTroj。

výstavy.

výstavy.

Výsledek1 - 8 z 8
 • 2022 17.výstavatextilníchaneyoděvníchdoplňkůdhakaint'l(dtg 2022)

  věstavatextilu aoděvníchdopləkůdtg dhaka int'l 2022 se bude konat od 20. do 23. ledna 2022 v Dhaka,Bangladéš国际会议城Bashundhara(ICCB)。队友-lizájemØ椰浆SPOLECNOST一个导航产品,navštivteNAS一个我VAMnabídnemenejlepšířešení小号našimi56 letyzkušenostívprůmyslustrojů小号jehlovýmitkalcovskýmistavy.Vítejte呐瓦西návštěvě,připojteSEķ南呐představenístroje一个předvedeníODnašichprofesionálníchtechniků。


 • DTC2021Čína(东莞)Mezinárodnímeletrhtexilníhoaoděvníhoprůmyslu

  Čína(东莞)MezinárodníVýstavaTexpologiíTextilníhoaOděvníhoPrůmyslu,Největšívěstavavjižníčína,se budekonat od 17.března2021 vesvětovémvýstavnímakongresovémcentru vŠen-čenu(哈拉17)。máte-lizájemonašipolečnostaprovty,navštivtenása myvámnabídnemenejlepšířešenísnašimi57letýmizkušenostmivprůmyslustrojůsjehlovīmitkalcovskýmistavy。


 • InlegMash 2021.

  Inlegmash 2021 20.MezinárodníVěstavazařízeníprovýrobuazpracovánítextilu se bude konat 1.až4.březnanavýstavištiexpocentre,Moskva,Rusko。máte-lizájemonašipolečnostaprovty,navštivtenása myvámnabídnemenejlepšířešenísnašimi57letýmizkušenostmivprůmyslustrojůsjehlovīmitkalcovskýmistavy。


 • 针和Tex 2020 Expo

  埃及jenejlidnatȱjšízemíblízkéhovýchodua druhounejvřtšízemíafriky。v ekonomickýchatechnologickýchoblastech jedlouhodobənapřednímmístəvthrice a jetēetínejvětšíekonomikounaafrickémkontinistu。JehoHlavníPrůmyslováOdvětví,Texil,CestovníRuch,Zemědělství,PrůmyslALUžBYVOříTéměřStejnýPodíl。JAKO jedenžhlavníchekonomickýchpilířůEgyptapředstavujetextilníprůmysl3%HDP一个představujepřibližně22%hodnotyvýstupuzpracovatelskéhoprůmyslu.Abybylomožnéuspokojitobrovskýrozvojovýpotenciáltextilníhoprůmysluv Africe一个NAStřednímvýchodě,布德本身呐mezinárodníkonferenci vKáhiře5.březnakonatMezinárodnívýstavatextilu,tkaní,spřádání,pletení,barvení,dokončovacíchstrojů一个příslušenství2020 - 8.Máte-lizájemØ椰浆SPOLECNOST一个导航产品,navštivteNAS一个我VAMnabídnemenejlepšířešení小号našimi56 letyzkušenostívprůmyslustrojů小号jehlovýmitkalcovskýmiStavy。


 • 19.MezinárodníVýstavavŠanghajiotexilnímprůmyslu

  上海国际纺织工业2019年,shromažďováníinovacív oblasti textilu一个么,kterévedou柯změně.Tvářív TVARtvrdékonkurenci v tomtoodvětví一个měnícímSEtržnímprostředíJEposíleníkonkurenceschopnosti,zlepšenívýrobníTECHNOLOGIE一个vývojproduktů小号vysokoupřidanouhodnotounevyhnutelnýtrend.Máte-lizájemØNASI SPOLECNOST一个导航产品,navštivteNAS一个我VAMnabídnemenejlepšířešení小号našimi55letýmizkušenostmiv oblastijehelníchtkalcovskýchstavů一个souvisejícíhostrojníhoprůmyslu.Vítejte呐瓦西návštěvě,připojteSEķ南呐představení一个předvedenístrojůODnašichprofesionálníchtechniků。


 • 2019 ITMA Barcelona-诺维斯PohánějícíSvětVláken,Přízí的Tkanin。

  Itma Je Jedinou OttentovanouPřehlídkou技术výrobytextilu aoděvənasvětə,kterázahrnujecelývýrobnířetězec。jelikośtovéborgesipoužitíaférobnícocesynadálepodporujírůstnaollálnímtextilnímtrhu,vyvinula se Itma zestrojírenskévitrínyzahrnujícísuroviny。TatoUdálostPřEdvádíVýRobkyvPrůmyslu.PodleInformacíoaktualizačníchtrojíchse v Itma BarcelonaZobrazíTomprojeKy(Žakárovýjehlovýtkacítrojjehahaaurokorychlostníiomatatickýjehlovýtkacítrojenf)。(JehlovýtkalcovskýSTAV NDJ一jehlovýtkalcovskýSTAV KDN-MG亲popruhystřednílibry)队友-lizájemØ椰浆SPOLECNOST一个导航产品,navštivteNAS一个我VAMnabídnemenejlepšířešení小号našimi55letýmizkušenostmiv oblastijehelníchtkalcovskýchstavů一个souvisejícíhostrojníhoprůmyslu.Vítejtenavašínávštěvě,připojteseknámnapředstavenítrojeapředvedenídodnašichprofesionálníchtechniků。


 • 2019 Saigontex.

  Nejvýznamnějšívietnamskáodbornávýstavatextilních一个oděvníchdoplňků,jedinámezinárodnívýstavaUFIuznávanámezinárodnímivystavovateli SEzajištěnímkvalityMezinárodnívýstavytextilního一个oděvníhoprůmyslu.KY新机(žakárovýjehlovýtkalcovskýSTAV GDJ亲tkaničku)SEzobrazív SAIGONTEXU podleinformacíØaktualizovanýchstrojích.Máte -李Òzájem椰浆SPOLECNOST一个导航产品,navštivteNAS一个我VAMnabídnemenejlepšířešení小号našimi55letýmizkušenostmiv oblastijehelníchtkalcovskýchstavů一个souvisejícíhostrojníhoprůmyslu.Vítejte呐瓦西návštěvě,připojteSEķ南呐představení一个předvedenístrojůODnašichprofesionálníchtechniků。


 • DTC 2019Čína(东莞)Mezinárodnímeletrhtextilníhoaoděvníhoprůmyslu

  东莞市专业rozsáhloumezinárodnívýstavuzařízeníprovýrobutextilu aoděvə。Tvářív TVARsilnékonkurenci v tomtoodvětví一个měnícímSEtržnímprostředíJEposíleníkonkurenceschopnosti,zlepšenívýrobníTECHNOLOGIE一个vývojproduktů小号vysokoupřidanouhodnotounevyhnutelnýtrend.Máte-lizájemØ椰浆SPOLECNOST一个导航产品,navštivteNAS一个我VAMnabídnemenejlepšířešení小号našimi55Letýmizkušenostmivprůmyslustrojůjehlovýchtkalcovskýchstavů.vítejtevbezplatnýchkatalozích,připojteseknámnapředstavenítrojůapředváděnínašichprofesionálníchtechniků。Výsledek1 - 8 z 8

搜索

Jídelnílístek.

nejlepšíprodej.

tkacístroj |Výrobcitextilníchstrojů - k狗万注册地址yang yhe(ky)

sesídlemna tchaj -wanu,kyaManBetX7777ng yhe精致机械有限公司JeJednímzPředníchvýrobcůTextilníchStrojůOD Roku 1964。

Průmyslovéttrojekyangyhe(ky狗万注册地址)jsounavrðenydak,abydodávalykvalitnítextilnípletacívěrobkyJejichTextilníZařízeníJeProduktivní,VysokoryChlostníSnadnoOvladatelné。Zahrnuje Stroje Najehlovýtkalcovskýstav,tkacítroje,Stroje Na Tisk Etiket,Stroje NaTkalcovskýTSAValší。

狗万注册地址Kyang Yhe(Ky)Nabízízákazníkůmvysocekvalitnítexilnístrojeod roku1964.PopolečnostkyangYhe(Ky)的PokročilouTechnolyí57LetyZKušenostízajišťujeSplněníPožadavkůzákazníků。


žHavéProvukty.

SérieVysokoryChlostníchiomatickýchJehelníchtkalcovskýchStavů

SérieVysokoryChlostníchiomatickýchJehelníchtkalcovskýchStavů

VysokoryChlostníVýrobaelastickýchPásů,涤纶博士Hladkých...

čtětevíce.
řadapropuktůzúzkýchžakárovýchtkalcovskýchstavů

řadapropuktůzúzkýchžakárovýchtkalcovskýchstavů

Počítačovȱȱakárovȱtrojnavýroburůznýchtypůpružných...

čtětevíce.
翘曲机SériePropuktů

翘曲机SériePropuktů

Stroj NaOsnovníPříziLZEPOUžžTKNAPÁJENíHNACíhoKOLASDCMotelem,...

čtětevíce.